Planowane prace remontowe / KONKURS OFERT

I. Zapraszamy do składania ofert na remont elewacji.

Oferty proszę składać do 15.12.2014 w siedzibie zarządcy. Ofertę należy złożyć w zamkniętej, opieczętowanej i podpisanej kopercie.

  1. remont elewacji