UWAGA - zmiana zasad segregacji odpadów 2020

  1. Instrukcja segreagacji odpadów I
  2. Instrukcja segreagacji odpadów II
  3. Zużyte opony
  4. Odpady budowlane
  5. Niepotrzebne i przeterminowane  leki
  6. Odpady wielkogabarytowe
  7. Azbest