licznik odwiedzin: 
119156
Fundusze unijne

58-300 Wałbrzych
Al. Wyzwolenia 12/2
tel./fax. 748423459

Jesteś tutaj:
Projekt unijny
Użytkowników on-line: 2

Newsletter

Rewitalizacja budynków przy ul. Stanisława Moniuszki nr 27-29 w Wałbrzychu

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16

Tytuł projektu: „Rewitalizacja budynków przy ul. Stanisława Moniuszki nr 27-29 w Wałbrzychu”

Okres realizacji: od 28.10.2016 do 31.10.2021

Wartość projektu: 457 962,10 zł

Dofinansowanie: 206 391,67 zł

Cel projektu: Głównym celem projektu jest poprawa jakości i standardu życia mieszkańców Wałbrzycha poprzez podniesienie wartości budynku mieszkalnego mieszczącego się w Wałbrzychu przy ul. Stanisława Moniuszki 27-29, a także podniesienie estetyki i funkcjonalności tkanki architektonicznej w obszarze rewitalizowanym, ożywienie społecznego obszaru, stworzenie warunków do jego rozwoju i marginalizacji negatywnych zjawisk społecznych.  W budynku objętym rewitalizacją zlokalizowanych jest 13 mieszkań. 

Powyższy cel projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację inwestycji i jej założeń, w tym: 
- rewitalizacja zdegradowanego budynku przy ul. Stanisława Moniuszki 27-29 w Wałbrzychu. Przeprowadzone prace remontowe przywrócą mu dawną świetność i wpłyną na wygląd całej ul. Stanisława Moniuszki w Wałbrzychu. Odnowienie głównych elementów konstrukcyjnych odwróci obecnie zły stan techniczny budynku.
 - poprawy warunków życia oraz standardów zamieszkania mieszkańców budynku poprzez podniesienie atrakcyjności wspólnej przestrzeni mieszkalnej.

Realizacja projektu jest zgodna z celami z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020