licznik odwiedzin: 
114634
Fundusze unijne

58-300 Wałbrzych
Al. Wyzwolenia 12/2
tel./fax. 748423459

Użytkowników on-line: 1

II. Zarządzanie nieruchomością wraz z obsługą księgową.

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16

Zarządzanie nieruchomością to, oprócz wykonywania wszystkich czynności administratora, zespół czynności zmierzających do utrzymania, a jeśli to możliwe do podwyższenia wartości nieruchomości.
Czynności samodzielnego sprawowania zwykłego zarządu powierzchnią wspólną objęte zakresem naszej oferty.

1. Przygotowanie dokumentacji koniecznej do podjęcia stosownych uchwał umożliwiających "usamodzielnienie" się Wspólnoty Mieszkaniowej,

2. Rejestrację Wspólnoty - nadanie jej numeru REGON i NIP,

3. Uregulowania spraw podatkowych Wspólnoty Mieszkaniowej,

4. Otworzenia kont bankowych Wspólnoty Mieszkaniowej,

5. Przygotowania umów pomiędzy Wspólnotą Mieszkaniową, a firmami:
- dostarczającą wodę i odprowadzającą ścieki,
- doprowadzającą energię elektryczną do części wspólnej budynku,
- wywożącą śmieci,
- doprowadzającą energię cieplną i ciepłą wodę,
- świadczącą usługi kominiarskie,
- świadczącą usługi dezynsekcji i deratyzacji oraz inne w zależności od potrzeb

6. Przejęcia od dotychczasowego zarządcy i administratora dokumentacji finansowo-gospodarczej i technicznej dotyczącej nieruchomości,

7. Prowadzenie książki obiektu budowlanego,

8. Przygotowanie projektu rocznego planu wpływów i kosztów utrzymania nieruchomości,

9. Zwoływanie zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej wraz z przygotowaniem nań projektów uchwał,

10. Windykacja na drodze sądowej należnych opłat od członków Wspólnoty Mieszkaniowej,

11. Reprezentowanie w stosunkach pomiędzy Wspólnotą a poszczególnymi właścicielami lokali.