licznik odwiedzin: 
114634
Fundusze unijne

58-300 Wałbrzych
Al. Wyzwolenia 12/2
tel./fax. 748423459

Użytkowników on-line: 3

Oferta na zarządzanie

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16

OFERTA

na zarządzanie nieruchomością Wspólnoty Mieszkaniowej

 

Informacje o firmie Zarządcy.

Przedsiębiorstwo Zarządzania i Obrotu Nieruchomościami „MODERATOR” Sp. z o.o. zostało utworzone 2.10.2003 r. Kapitał założycielski Spółki wynosi 50 000 zł. Firma została zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000208657 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej. Zarządca z tytułu wykonywania zawodu ubezpieczony jest od odpowiedzialności cywilnej nieruchomości na kwotę 50 000 Euro

Informacje o licencjach

Prezes Zarządu – mgr Alina Komaszyło-Socha posiada licencję zawodową zarządcy nieruchomości nr 20156 nadaną dnia 17 grudnia 2010 r.

W firmie zatrudnione na stałe są 4 osoby.

III. Wynagrodzenie zarządcy podlega negocjacji.

IV. Koszty zarządu nieruchomością określane są dla każdej nieruchomości na podstawie planu gospodarczego, którego wzór załączam.

V. Ewidencja księgowa kosztów zarządu nieruchomością wspólną, zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej prowadzona jest w programie „Zintegrowany System Zarządzania Wspólnotami Mieszkaniowymi” firmy TECHNET zgodnie z umową licencyjną Nr DOM/214/7/2005 udzielną Zarządcy nieruchomości Spółce z o.o. „MODERATOR”.

 

Gwarantujemy bliską współpracę, rzetelne i fachowe podejście
do wszystkich powierzonych nam zadań. Katalog podstawowych czynności zarządzania nieruchomością Wspólnoty Mieszkaniowej w załączeniu do oferty.

 

Prezes Zarządu mgr Alina Komaszyło-Socha