licznik odwiedzin: 
114631
Fundusze unijne

58-300 Wałbrzych
Al. Wyzwolenia 12/2
tel./fax. 748423459

Użytkowników on-line: 1

Katalog podstawowych czynności zarządzania nieruchomością

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16

Katalog podstawowych czynności zarządzania nieruchomością Wspólnoty Mieszkaniowej

 • Weryfikowanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości, prowadzenie wykazu lokali, właścicieli lokali i najemców w lokalach wy­odrębnionych.
 • Prowadzenie księgi obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wspólnej wymaganej przez przepisy prawa budowlanego.
 • Zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego.
 • Zlecanie utrzymania w należytym porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku służących do wspólnego użytku właścicieli lokali, terenu nieruchomości określonego zgodnie z wyrysem z ewidencji gruntów, chodnika przed nieruchomością i innych terenów.
 • Zapewnienie dostaw energii elektrycznej, energii cieplnej, wody i gazu, odprowadzania ścieków i wywozu śmieci oraz rozliczanie zużycia wody, odbioru ścieków i odbioru nieczystości stałych .
 • Zlecanie usług kominiarskich i innych usług związanych z funkcjonowaniem urządzeń technicznych (np. dźwigów osobowych, anten zbiorczych, domofonów).
 • Zlecanie wykonywania bieżącej konserwacji i bieżących napraw, a w szczególności dokonywanie napraw budynku i jego pomieszczeń wspólnych oraz urządzeń technicznych, umożliwiających właścicielom lokali korzystanie z oświetlenia, ogrzewania lokalu, ciepłej i zimnej wody, gazu, domofonu, dźwigów osobowych, zbiorczej anteny telewizyjnej i innych urządzeń należących do wyposażenia nieruchomości wspólnej, usuwanie awarii i ich skutków na warunkach określonych w umowie.
 • Ubezpieczenie budynków położonych na nieruchomości wspólnej, opłacanie podatków i innych opłat publicznoprawnych należnych od nieruchomości wspólnej, o ile nie są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali.
 • Reprezentacja ogółu właścicieli w sprawach dotyczących wspólnoty przed sądem i poza sądami.
 • Przygotowywanie, zwoływanie i obsługa zebrań wspólnoty mieszkaniowej.
 • Przygotowywanie projektów planu gospodarczego (w formie planu rzeczowo-finansowego) i korekt tego planu – w tym przychodów i wydatków z funduszu remontowego wspólnoty, przygotowywanie rozliczeń planu gospodarczego, w tym rozliczeń funduszu remontowego, sporządzanie sprawozdań dla właścicieli lokali i do Urzędu Skarbowego.
 • Otwarcie rachunku bankowego dla wspólnoty i dokonywanie rozliczeń poprzez rachunek bankowy; jeżeli postanowiono utworzyć fundusz remontowy, środki mogą być gromadzone na odrębnym rachunku lub wydzielonym subkoncie.
 • Pobieranie i windykacja należności z tytułu pożytków i innych przychodów z nieruchomości, wynajmowanie pomieszczeń w nieruchomości wspólnej.
 • Wydawanie poświadczeń bądź zaświadczeń w stosunku do właścicieli lokali (a w przypadku przyjęcia zlecenia Gminy lub Skarbu Państwa ­­ w stosunku do najemców)  dotyczących dodatków mieszkaniowych lub pomocy społecznej.
 • Rozliczanie z właścicielami opłat z tytułu kosztów zarządu nieruchomością wspólną, windykacje opłat należnych od właścicieli lokali w postępowaniu sądowym.